2010

   

Rozloučení s prázdninami.

V sobotu 28. srpna jsme se společně s dětmi rozloučili s prázdninami. Nejdříve si děti  zahrály  „šipkovanou“ – vydaly  se  po  neznámé  trase, která je zavedla  na jednotlivá stanoviště, kde  plnily  zapeklité  úkoly. Bylo  jich  nachystáno  celkem dvacet, a  to  jak  pro  malé, tak  i  pro starší děti. Cesta  lesem a mezi  poli  nás postupně  dovedla  na  hřiště  u  Svazarmu, kde  jsme  si   všichni  opekli  párky. Potom již zavládla volná zábava. Kluci s panem starostou hráli fotbal, hrál se také volejbal, badminton, házeli jsme si s létajícím talířem a ti nejmenší se vyřádili na houpačkách, prolézačkách a skluzavce. Počasí nám  přálo  a  dle  reakcí dětí se akce vydařila, jak múžete vidět na fotografiích ZDE.

Poděkování za pomoc při chystání trasy šipkované patří Filipovi Fabiánkovi a Davidovi a Ondrovi Němcovým.

 

 

 Návštěva Březiny.

V sobotu 1. května jsme s dětmi podnikli výlet do Březiny, kam nás pozvala paní Čermáková, která nám v loňském roce vytvořila v TIC ve Veselici výstavu malovaných kamenů. Paní Čermáková nejen že maluje krásné kameny, ale jejím dalším koníčkem je i chov domácích zvířat. Děti se u ní mohly podívat na rozmanitá domácí zvířata, která byla dříve běžnou součástí venkovského dvorku, ale v současné době se už nevidí. Pohladit a nakrmit si například mohly ovečky, kozy, koníka, a protože je jaro, tak i spoustu mláďátek. Pani Čermáková nám také popovídala, jaké druhy zvířat chová a jak je potřeba se o ně starat. Ukázala nám například krůtu, která právě seděla na vajíčkách, a také nové přírůstky do chovu – hnědá kůzlátka. Na závěr našeho výletu jsme si všichni ještě na ohni opekli párky. Jak jsme se na výletě měli, můžete vidět na fotografiích ZDE.

Poděkování patří SDH Veselice a jmenovitě panu Fabiánkovi za odvoz do Březiny.

 

Výroba přáníček pro maminky a babičky.

Den matek je den, kdy  vzdáváme  poctu  našim maminkám. Slaví se v různé dny na  mnoha  místech  po  celém  světě. V České  republice  připadá  Den matek na druhou  květnovou  neděli. V  tento  den  dávají děti svým  maminkám dárky, často vlastnoručně,  pečlivě a  s  láskou vyrobené. Na malé "dámské  jízdě“ se v sobotu   17. dubna tentokrát sešla v naši knihovně jen děvčata. Za použití barevných papírů, odstřižků  látek,  krajek  a barevných flitrů jsme společně vytvořily krásná přáníčka, kterými v  tento svátek obdarujeme nejen maminky, ale i babičky z Veselice, které mají už děti dospělé  a  žijí  samy. Jak se nám povedla můžete vidět na fotografiích ZDE.

 

Beseda o sakrálních stavbách na území obce Vavřinec.

V sobotu 27. března proběhla v Místní knihovně ve Veselici beseda o sakrálních stavbách na území obce Vavřinec. Se svými poznatky při mapování historie jednotlivých kapliček, Božích muk a křížů nás seznámil pan Rostislav Burget z Vavřince. S drobnými sakrálními objekty se dříve setkával vesnický člověk prakticky od narození až po smrt (křest dítěte v kostele, rozloučení s nebožtíkem, cesta na hřbitov). Nejen kostel sám, který patří mezi velké církevní objekty, ale i drobné dřevěné a především kamenné sakrální stavby v jeho okolí (kříže, zvonice, Boží muka), připomínaly člověku jeho víru. Tyto všechny stavby plnily funkci zastavení a případně i rozjímání kolemjdoucího či poutníka, ale též významného orientačního bodu v krajině. Pan Burget nám nejen popovídal o tom, jak se k mapování historie těchto staveb dostal, ale také, jak Boží muka a křížky opravuje a udržuje. Starší účastnice besedy se také zapojily do diskuze a zavzpomínaly na to, jak dříve probíhaly pohřby, cirkevní svátky a poutě do poutních míst, nejen u nás, ale i do Rakouska a Polska. Beseda byla zajímavá nejen pro nás, ale i pro pana Burgeta, ten ze vzpomínek přítomných získal nové informace a kontakty na pamětníky, kteří by mu mohli poskytnout nové informace pro jeho bádání. Při kávě a čaji jsme v knihovně strávili příjemný sobotní podvečer a dozvěděli se mnohé o historii staveb v našem okolí. Fotografie z besedy ZDE.

Beseda se konala v rámci projektu „Knihovna ta nás baví“. za podory Ministerstva kultury ČR.

 

Velikonoce v knihovně, aneb za malovaná vajíčka čokoládového zajíčka.

V sobotu 20. března se v knihovně uskutečnilo jarní setkání malých čtenářů, děti při   něm   malovaly   kraslice   a  vyráběly   jarní  dekorace .  Dále   se povídalo  o  Velikonocích  a   zvycích,  které   jsou   s  nimi  spojeny. Po tvořivé práci bylo  pro    všechny   nachystáno   malé   občerstvení  a   jako odměnu  za   malovaná  vajíčka  děti  dostaly  čokoládové   zajíčky, ty   pak  s  chutí   snědly. V knihovně prostě zavládla dobrá zábava, jak můžete vidět na fotografiích ZDE.

Akce se konala v rámci projektu „Knihovna ta nás baví“. za podory Ministerstva kultury ČR.

 

Na cestách s Martinem, tentokrát po Filipínách a Taiwanu.

V  sobotu  6. března  2010  proběhla  v  prostorách herny stolního tenisu v Malé Veselici  cestovatelská  beseda  s  mladým  cestovatelem   Martinem  Hájkem z Veselice, tentokát o cestě, kterou podnikl spolu s přítelkyní Pavlou Balcarovou z Brna  v  roce  2009. V  sedmi  týdnech   navštívili   souostroví  Filipíny  a ostrov  Taiwan v jihovýchodní   Asii. Na besedě se  promítataly fotografie lidí, památek a přírodních  krás  i  krátké videosekvence z těchto exotických zemí, ale hlavně se  povídalo  o   životě  obyčejných   lidí.  Součástí  besedy  byla výstava knih a suvenýrů z cest. Fotografie z besedy ZDE.

 

Beseda se konala v rámci projektu „Knihovna ta nás baví“. za podory Ministerstva kultury ČR.

  

 

Vyhodnocení výtvarné soutěže.

V neděli 31. ledna proběhlo v knihovně ve Veselici vyhodnocení výtvarné soutěže „Veselická strašidla“. V úvodu setkání obdržely děti za svou tvořivou práci pěkné ceny  a  diplomy  (výsledky  v  záložce  soutěž) a poté byly vyzvány k hlasování     o  použití  částky 1 120,- Kč. Ta  byla  vybrána ve veřejné sbírce, která proběhla    v  rámci  rozsvěcení   vánočního   stromku   v   prosinci   2009.  Peníze  vybrané    v  tomto  předvánočním  čase  byly  určeny  na podporu těch z nás, kteří jsou ve svém životě znevýhodněni nebo hendikepováni. Při hlasování se rozhodovalo, zda tuto částku  použít  na  doplnění   Tříkrálové  sbírky  nebo  ji darovat Jirkovi Márovi z Přerova, který je trvale upoután na invalidním vozíku a trpí nevyléčitelnou svalovou dystrofií.  Děti  jednohlasně  odsouhlasily ,   že   peníze  budou   věnovány Jirkovi  Márovi.  Dar  bude  předán   otci  Jirky, panu  Jiřímu  Márovi v  rámci  pokračování cestovatelské  besedy o  Novém  Zélandu,  která  se   uskuteční  v říjnu 2010. Na závěr  akce  se za  odměnu  všem zúčastněným dětem promítala česká pohádka „Peklo s princeznou.“ Fotografie ke shlédnutím ZDE.

 

 

 

 

© 2008 - 2009 Všechna práva vyhrazena MK Veselice

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode