CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 

Rodiče,  prarodiče,  děti –  zapojte se do  akce   ,,CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM “    v  regionu  Blansko. Veřejné  knihovny  regionu  Blansko a  především rodiče, prarodiče a starší sourozenci našeho regionu se ztotožnili s myšlenkou celého projektu: číst  dětem  každý  den 20 minut, protože čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Cílem této akce je snaha najít rodiny, ve  kterých  se pravidelně nahlas čte dětem a zvýšit tak jejich zájem o knihy. Rodiny, které  se  přihlásí  do  tzv.  „ Školy naruby “ si  budou   vést   záznamy   o knihách do speciálního  čtenářského  deníčku.  V  této žákovské knížce mají děti možnost  hodnotit  výkony svých předčitatelů, kterými nemusí být jen rodiče. Akce bude trvat  1  rok , knihovnice  v  obecních  knihovnách  budou nápomocny výběrem  vhodných knih a konzultací. Pro účastníky této akce chystá Regionální knihovna Blansko besedy se spisovatelem, ilustrátorem, divadelní představení apod.


Přesnější informace, podklady a žákovské knížky všem zájemcům budou k dispozici v knihovně.

Více o projektu Celé Česko čte dětem najdete na www.celeceskoctedetem.cz

 

© 2008 - 2009 Všechna práva vyhrazena MK Veselice

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode