Nová knihovna

Projekt - Nová knihovna Veselice podpořen


Obec Vavřinec
  uspěla  se  svou  žádostí o podporu zbudování  nové  knihovny ve  Veselici. Žádost byla podaná  v  polovině měsíce  září   2009, v  rámci 1. výzvy vyhlášené MAS Moravský kras k předkládání projektů  na realizaci Strategie  LEADER na území 5 mikroregionů na nichž MAS MK působí. V uvedené výzvě bylo podáno celkem 24 žádostí. Předpokládané náklady  na zbudování  nové knihovny činí cca 2 412 626 Kč. Dotace  schválená  Programovým  výborem MAS Moravský kras činí 1,8 mil. Kč. Nyní ještě proběhne na SZIF Brno administrativní kontrrola žádosti a konečné rozhodnutí o podpoře padne v polovině prosince letošního roku. Pokud půjde vše podle  plánu  budou  stavební   práce   zahájené  v  květnu  příštího  roku  a  do  konce   roku   2010   bude  knihovna  předána  veřejnosti. Realizací  akce  bude  zahájena postupná rekonstrukce KD Veselice, v němž bude ještě umístěna nová požární zbrojnice, společenská místnost, 1 byt, turistická ubytovna a Turistické informační centrum.

© 2008 - 2009 Všechna práva vyhrazena MK Veselice

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode