2009

Cestovatelská beseda o Číně.

V sobotu  5. prosince  proběhla  v  prostorách  herny  stolního tenisu ve Veselici  cestovatelská  besedu  s Martinem Hájkem z Veselice. Čína je obrovská země – třetí  největší   na světě  a  nejlidnatější  co  do  počtu obyvatel .  Z  poutavého  vyprávění   se  na   čtyřicet  účastníků  besedy   například dozvědělo, jak vypadá Velká čínská  zeď  a zda je možné, aby  byla  vidět z vesmíru, jestli je do Zakázaného města  v  Pekingu  možné  volně vstoupit, co jí pandy a jak se jim žije v Pandí rezervaci. Dále jsme měli  možnost projít bambusovým pralesem, plout na voru po  řece  Li, viděli  jsme  fotografie   krásných  čínských   hor  a  také poznali město Hongkong. Nejzajímavější  pro  přítomné  však   bezesporu  byl  vlastní   život  obyčejných   Číňanů  ,  zejména  jejich  (pro  nás  tak   exotická) strava .


Chcete-li se dozvědět o cestě Martina Hájka a jeho přítelkyně Pavlíny Balcarové  po  Číně,  Filipínách a  Taiwanu  více,  články  a fotografie  naleznete na internetových stránkách Blanenského deníku:

blanensky.denik.cz

 

  

Vánoce v knihovně.

V  sobotu  21.  listopadu  se  již   podruhé   sešly  veselické  děti  na akci „Vánoce v  knihovně“. Nachystáno  pro  ně  bylo  plno barevných papírů, pastelek,  barev  a   lepidel,  z  nichž   pak   vyráběly   nejen   ozdoby  na  stromeček   a   pro   výzdobu   vánočního   stolu ,  ale  i   dárky  pro   své   nejbližší. Po  tvořivé  práci  a  malém občerstvení  jsme si  ještě  společně zazpívali koledy, každý z malých účastníků přednesl  vánoční  básničku  a  nakonec jsme ještě  nazdobili stromeček. V naší knihovně prostě na jedno odpoledne zavládly Vánoce již koncem listopadu. 
 

Obě výše uvedené akce byly pořádány v rámci projektu   „Do knihovny za kulturou a poznáním“, za podpory Ministerstva kultury ČR. 

 

Podzimní knihovna.

V neděli 11. října se po delší prázdninové odmlce sešli v knihovně ve Veselici malí  čtenáři  na  podzimním setkání. Při  promítání  fotografií jsme společně zavzpomínali  na  jarní  vycházku Veselicí a okolím, podívali se, jak se komu povedly pořízené snímky  a  ohodnotili ty nejpovedenější a nejvtipnější. Poté byla  vyhlášena vánoční  výtvarná  soutěž „Veselická strašidla“ (podrobnosti  v  sekci  soutěž).  Pro  inspiraci   k   výtvarnému  tvoření   si  děti  prohlédly  knížku  od  spisovatelky  a  malířky Vítězslavy Klimtové  „Lexikon strašidel“.  Na  závěr  setkání  se  ještě  promítala pohádka  a ochutnávaly se přinesené dobroty.

 

Beseda o Novém Zélandu, cestování s hendikepem.

V sobotu 3. října proběhla ve společenské místnosti ve Vavřinci cestovatelská beseda s panem Jiřím Márou z Přerova. Ten společně se synem Jirkou, který  je upoután  na  invalidní vozík, v roce  2007  procestoval  celý Nový Zéland.  O této cestě poutavě vyprávěl, promítal krásné  fotografie , videosekvence a  vše   doprovázel   novozélandskou   hudbou .  Seznámil   všechny   přítomné  nejen   s  překrásnou  přírodou   této vzdálené   země ,  ale  i   s   životem obyčejných  lidí  a  domorodého   obyvatelstva .  Pan  Mára  dává  ve  svých  besedách  motivaci  všem , kteří o naplnění svého životního  snu  musí těžce  bojovat s  nemocí a   nepřízní   osudu.  Syn  Jirka   se  stal  prvním   českým   vozíčkářem , který  procestoval  tuto , pro  nás  nejvzdálenější   zemi  světa  a  tím  dokázal , že zdravotním  hendikepem  život  nekončí, ale každý cíl je dosažitelný.


Pokud  se  o  cestě  po  Novém  Zélandu chcete dozvědět více, můžete si ve  všech   našich    knihovnách   zapůjčit   knížku  „ Nový  Zéland ,  návrat  k protinožcům“,  napsanou   panem   Márou,  stejně   jako  další  jeho knihu, tentokrát z  cesty  po  Jižní Americe – „Na vozíku na rovník.“ V knihovně ve Veselici je pak možné zapůjčit  i DVD  o Novém Zélandu.  Více  o  cestování  s  hendikepem najdete na internetových stránkách
www.jirkamara.cz.

Beseda  byla   pořádána  v  rámci projektu „ Do knihovny za kulturou a poznáním“, za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Výstava malovaných kamenů a regionální literatury.

V  sobotu  20.  června 2009  byla  v  kulturním  domě  ve  Veslici  zahájena  letní  výstava  malovaných kamenů   „ O lásce, nejen  ke  krajině, která rodí oživlé kameny“, jejichž  autorkou je paní Soňa Čermáková. Tato  výtvarnice  je  držitelkou   značky „ Moravský  kras  – regionální  produkt “, žije a tvoří   v Březině.   V  příjemném  sobotním  odpolední  nám paní  Čermáková nejen  ukázala   svá   výtvarná  díla , ale   seznámila   všechny  přítomné  s tím, jak  malovaný  kámen  vzniká , kde  bere  inspiraci  k  tvořivé  práci, popovídala  také  něco  o  svém  životě   a  o  lásce  k   přírodě . Druhou  výstavou , která byla  ke shlédnutí  byla  výstava   regionální  literatury,  návštěvníci  výstavy si mohli  prohlédnout   knihy  a  brožury z    fondu   Knihovny  ve  Veselici  a  Regionální  knihovny v Blansku. Fotografie z výstavy ke shlédnutí ZDE

Obě   výstavy  proběhly  v  rámci  projektu  „ Do  knihovny za kulturou  a poznáním “,  za podpory Ministerstva kultury ČR.   

 

 

 

Hrajeme si na malíře.

Ve čtvrtek 21. května navštívil Mateřskou školu ve Vavřinci se svou zábavnou a interaktivní show malíř a ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek. Děti se na  setkání  s  panem  Dudkem seznámily  se  skutečným  ilustrátorem a jeho prací  od inspirace  až  po  vznik  celé  knihy . Vyzkoušely  si , jak snadno si mohou namalovat obrázek, zažily spoustu legrace a odnesly si informace, jak vypadají moderní dětské knihy a malířské techniky.

Akce  byla  pořádána  v  rámci projektu „  Do  knihovny za  kulturou a poznáním “, za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Setkání čtoucích rodin v Ráječku.

Za  odměnu   pro  děti,  rodiče  a   prarodiče, kteří se prostřednictvím naši knihovny  zapojili  do  projektu  na  podporu  čtení  dětem „Celé Česko čte dětem“ jsme  se  18.  května   2009   účastnili   setkání   čtoucích  rodin  z regionu Blansko, které  pořádala  Městská  knihovna Blansko. V obci Ráječko  se  sešlo  na 118  dětí  a rodičů, k  příjemné  náladě ,  kromě  pohádkového  hádání  a  sladké  odměny přispělo zejména vystoupení ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka. Jeho interaktivní show  zaujalo  děti i dospělé. Děti se na setkání  ozdobily  symbolickou  maskou ptáčka dudka, aby vytvořily setkání dudků.  Na závěr ještě pan Dudek dětem podepsal knihy a pomaloval ruce a obličejem  logem  ptáka  dudka. Protože  byl  krásný  prosluněný  den, ještě jsme se cestou  zastavili  na  dětském  hřišti v Ráječku, kde si děti vyhrály na houpačkách, skluzavkách a prolézačkách. Fotky   z akce ke shlédnutí ZDE.

Poděkování SDH Veselice za zapůjčení automobilu a jmenovitě panu Fabiánkovi za odvoz dětí do Ráječka.

 

 

Veselice objektivem dětí.

V sobotu 16. května se u knihovny sešly děti a poté se vydaly na procházku Veselicí  a  okolím. Cílem  bylo pořídit snímky  pěkných  míst v naši obci a jejím okolí. Cesta vedla od kapličky  loukami  do  Suchdola, po silnici zpět do  Veselice   a následně  úvozem  a lesem pod rozhlednu, na kterou děti vystoupaly a  vyfotily  ještě  Veselici z ptačí perspektivy. Zakončení bylo na hřišti,  kde  se  opékaly  párky  a  hrály  se  šipky a volejbal. Jak se  dětem  fotografie  povedly  můžete  posoudit  na  letní  výstavě  v  TIC ve Veselici. Fotografie z akce ke slédnutí ZDE

 

Akce  byla  pořádána  v  rámci projektu „  Do  knihovny za  kulturou a poznáním “,  za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

  

 

Cestovatelské vyprávění o Indii.

  V  sobotu  4.  dubna 2009  proběhlo  v  prostorách herny stolního tenisu ve Veselici promítání fotografií  a  povídání  mladého cestovatele Martina Hájka z Veselice, který v roce 2007 podnikl se  svou přítelkyní  Pavlou Balcarovou  z  Brna   sedmitýdenní   cestu  po   Indii.  Na   čtyřicet   návštěvníků   akce   seznámil  s  nezapomenutelnými  setkáními  s  laskavostí  i  bídou  obyvatel,  s uctívanými  i zatracovanými zvířaty a s fascinujícími výtvory přírody i lidí   v této nejlidnatější zemi světa. Všichni  se  dozvěděli mnoho zajímavého jak o  přírodě  a  památkách,  tak  aké  o  běžném  životě  Indů  a  každodenních kontrastech  Indie. Ke  shlédnutí  byla  i  malá  výstava fotografií a suvenýrů. Fotografie z akce ke shlédnutí ZDE

Beseda byla pořádána v rámci projektu „ Do knihovny za kulturou a poznáním“, za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 - 2009 Všechna práva vyhrazena MK Veselice

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode